Kan Tahlili Hakkında Tüm Bildiklerimiz

Kan tahlili, vücutta oluşan tüm sağlık veya sağlıksızlık belirtilerini ortaya çıkarmak için yapılan bir laboratuar testidir. Bu test, kan örneklerinin incelenmesiyle yapılır ve vücuttaki birçok önemli faktörün miktarını ve durumunu ölçer.

Kan tahlilinde, kan örnekleri genellikle bir tüp içine alınır ve laboratuar ortamında incelenir. Örneklerdeki bileşenler, özel makine ve cihazlar kullanılarak ölçülür ve değerlendirilir. Bu bileşenler arasında, hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, trombosit, kanda bulunan proteinler, glukoz, kreatinin, kolesterol, asit-baz dengesi gibi önemli maddeler yer alır.

Kan tahlili, birçok sağlık problemi veya durumunun tanısında ve takibinde kullanılır. Örneğin, kan tahlili ile karaciğer ve böbreklerin çalışmasının durumu tespit edilebilir, anemi (kan yoksunluğu) durumu tespit edilebilir veya bazı kanser türlerinin erken evrelerinde tespit edilebilir. Ayrıca, kan tahlilinde, vücuttaki inflamatuar durumların tespiti ve takibi, hormonal dengesizliklerin tespiti, vitamin eksikliklerinin tespiti gibi birçok önemli bilgiye ulaşılabilir.

Kan tahlili, genellikle doktor tarafından önerilir ve önceden belirlenmiş bir protokol çerçevesinde yapılır. Örneklerin alınması ve incelenmesi sırasında, özel bir sterilizasyon ve hijyen önlemlerine dikkat edilir. Kan tahlili sonuçları, doktor tarafından değerlendirilerek, hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verir ve gerekli tedavilerin belirlenmesine yardımcı olur.

Kan tahlili, kanın çeşitli bileşenlerini ve özelliklerini belirlemek için bir kan örneği üzerinde yapılan bir laboratuvar analizidir. Kan testleri genellikle tıbbi durumları teşhis etmek, izlemek ve tedavi etmek için kullanılır.

Her biri vücut hakkında farklı bilgiler sağlayabilen birkaç farklı kan tahlili türü vardır. Bazı yaygın kan testleri şunları içerir:

 • Tam Kan Sayımı (CBC): Bu test, kandaki hemoglobin miktarının yanı sıra kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin sayısını ölçer. Anemi, enfeksiyon ve diğer durumların teşhis edilmesine yardımcı olabilir.
 • Kan Kimyası Testleri: Bu testler kandaki elektrolitler, enzimler ve hormonlar gibi belirli kimyasalların seviyelerini ölçer. Diyabet, karaciğer hastalığı ve böbrek hastalığı gibi durumların teşhis edilmesine ve izlenmesine yardımcı olabilirler.
 • Kan Enzim Testleri: Bu testler, belirli tıbbi durumlarda yükselebilen kandaki belirli enzimlerin seviyelerini ölçer. Örneğin, troponin enzimi için bir test kalp krizini teşhis etmeye yardımcı olabilir.
 • Kan Protein Testleri: Bu testler, kandaki antikorlar ve pıhtılaşma faktörleri gibi proteinlerin seviyelerini ölçer. Otoimmün bozuklukların, enfeksiyonların ve diğer durumların teşhis edilmesine yardımcı olabilirler.

Bir kan tahlili yapmak için, bir sağlık uzmanı tipik olarak bir iğne ve şırınga kullanarak koldaki bir damardan kan örneği alır. Kan örneği daha sonra analiz için bir laboratuvara gönderilir. Kan tahlilinin sonuçları, bunları teşhis koymak veya tıbbi bir durumu izlemek için kullanacak olan sağlık uzmanına rapor edilecektir.

Genel olarak, kan testleri tıbbi durumların teşhis ve tedavisi için önemli bir araçtır. Vücudun sağlığı hakkında değerli bilgiler sağlarlar ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının bir kişinin bakımı hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilirler.

Kan tahlilinde nelere bakılır? Kan tahlilinde aşağıdaki öğeler incelenir:

 • Hemoglobin: Hemoglobin seviyesi, kandan oksijen taşıyan protein miktarını ölçer. Düşük hemoglobin seviyesi anemiyi, yüksek hemoglobin seviyesi ise polisitemiyi gösterebilir.
 • Eritrositler: Eritrositler, kandan kırmızı kan hücreleridir. Kırmızı kan hücreleri oksijen taşır ve vücutta oksijen dağıtımını sağlar. Eritrosit sayısı, yüksek veya düşük olabilir.
 • Leukositler: Leukositler, kandan beyaz kan hücreleridir. Beyaz kan hücreleri vücutta enfeksiyonları savaşan hücrelerdir. Leukosit sayısı, yüksek olabilir (leukositoz) enfeksiyon veya inflamasyon durumlarında.
 • Trombositler: Trombositler, kandan pıhtılaşma hücreleridir. Trombositler, kanama durumlarında pıhtı oluşumunu sağlar. Trombosit sayısı, yüksek veya düşük olabilir.
 • Kan grupları: Kan grupları, A, B, AB ve 0 olmak üzere 4 gruba ayrılır. Kan grupları, transfüzyon işlemlerinde önemlidir.
 • Kan şekeri: Kan şekeri seviyesi, vücuttaki glikojen miktarını ölçer. Yüksek kan şekeri seviyesi, diyabeti gösterir.
 • Kolesterol: Kolesterol seviyesi, vücuttaki yağ miktarını ölçer. Yüksek kolesterol seviyesi, kardiyovasküler hastalıklara yol açabilir.
 • Kreatinin: Kreatinin seviyesi, böbreklerin çalışmasını ölçer. Yüksek kreatinin seviyesi, böbrek yetmezliğini gösterir.
 • Böbrek fonksiyonları: Kan tahlilinde böbrek fonksiyonlarını ölçen testler yapılır. Böbrekler vücutta su, elektrolitler ve atık maddelerin dengelenmesine yardımcı olur.
 • Asit-baz dengesi: Asit-baz dengesi, vücuttaki pH düzeyini ölçer. Yüksek veya düşük pH düzeyi, vücuttaki asit-baz dengesinin bozulmuş olduğunu gösterir.
 • Karaciğer enzimleriKaraciğer fonksiyonlarını ölçen testler yapılır. Karaciğer vücutta yağları, proteini ve karbonhidratları parçalayarak enerji üretir.
 • Kan hücreleri: Hemoglobin, hematokrit, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositlerin sayıları ve yapıları.
 • Kan biyokimyası: Glikoz, kolesterol, trigliseritler, kreatinin, aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), laktat dehidrogenaz (LDH), total protein, albumin, globulin ve üre değerleri.
 • Kan gazı: Oksijen ve karbondioksit düzeyleri, pH, oksijen satürasyonu, bikarbonat ve laktat düzeyleri.
 • Antikorlar: HIV, hepatit B ve C, sifilis, lösemi, anemi, tümör markerleri gibi birçok hastalık için antikorların varlığı ve düzeyleri.
 • Hormonlar: Tiroit hormonları, kortizol, testosteron, östrojen, progesteron gibi hormonların düzeyleri.
 • Elemanlar: Demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor, sodyum, klor, potasyum gibi elementlerin düzeyleri.
 • Enfeksiyon belirteçleri: Kan tahlilinde enfeksiyon belirteçleri olarak adlandırılan bazı enzimler ve proteinler ölçülür. Bu, vücuttaki enfeksiyonları belirlemeye yardımcı olur.

Tam Kan Sayımı Testi Nedir?

Tam kan sayımı testi, vücutta bulunan tüm kan hücrelerinin sayısını ölçen bir laboratuvar testidir. Bu test, kanın yapısı ve özelliklerine dair önemli bilgiler verir ve vücutta oluşabilecek sağlık sorunlarını tespit etmek için kullanılır. Tam kan sayımı testinde, beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombositler gibi farklı kan hücrelerinin sayıları ölçülür ve bu bilgiler bir ölçüm grafiğinde gösterilir. Bu test, genellikle genel sağlık kontrolünde yapılır ve vücutta oluşabilecek anemi, enfeksiyon, trombositoz veya diğer sağlık sorunlarını tespit etmek için kullanılır.

Kan Tahlili Kısaltmaları - Kan Tahlilleri ve Anlamları

Hb: Hemoglobin

Hct: Hematokrit

MCV: Mean Corpuscular Volume (ortalama hücre hacmi)

MCH: Mean Corpuscular Hemoglobin (ortalama hücre hemoglobin)

MCHC: Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (ortalama hücre hemoglobin yoğunluğu)

RBC: Red Blood Cells (kırmızı kan hücreleri)

WBC: White Blood Cells (beyaz kan hücreleri)

PLT: Platelets (trombositler)

ESR: Erythrocyte Sedimentation Rate (eritrosit sedimentasyon hızı)

CRP: C-Reactive Protein (C-reaktif protein)

AST: Aspartate Aminotransferase (aspartat aminotransferaz)

ALT: Alanine Aminotransferase (alanin aminotransferaz)

LDH: Lactate Dehydrogenase (laktat dehidrogenaz)

TP: Total Protein (toplam protein)

ALB: Albumin (albumin)

GLOB: Globulin (globulin)

A/G Ratio: Albumin/Globulin Ratio (albumin/globulin oranı)

Na: Sodium (sodyum)

K: Potassium (potasyum)

Cl: Chloride (klorür)

Ca: Calcium (kalsiyum)

Mg: Magnesium (magnezyum)

P: Phosphorus (fosfor)

BUN: Blood Urea Nitrogen (kan üre nitrogen)

CRE: Creatinine (kreatinin)

Glu: Glucose (glisemik)

T. Chol: Total Cholesterol (toplam kolesterol)

Trig: Triglycerides (trigliseridler)

HDL-C: High-Density Lipoprotein Cholesterol (yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol)

LDL-C: Low-Density Lipoprotein Cholesterol (düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol)

Tüm Hastalıklar Kan Testinde Çıkar Mı?

Hayır, tüm hastalıklar kan testiyle çıkarılamaz. Örneğin, bazı mental sağlık sorunları, göz sağlığı sorunları, deri sorunları gibi hastalıklar kan testiyle tespit edilemez. Aynı şekilde, bazı hastalıkların varlığı kan testinde ancak belirli bir süre sonra ortaya çıkabilir. Örneğin, bazı kanser türlerinin varlığı kan testiyle ancak ilerleyen aşamalarda tespit edilebilir. Bu nedenle, bir hastalığın varlığının tespit edilmesi için farklı testler ve muayeneler de kullanılabilir.

Kan Tahlili Nasıl Yapılır?

Kan tahlili, vücuttaki birçok önemli parametrenin ölçülmesi için yapılan bir laboratuvar testidir. Aşağıdaki adımları izleyerek kan tahlilini nasıl yapılır, öğrenebilirsiniz:

 • Kan örneği alınır: Kan tahlili yapılacak kişinin kanı, genellikle damar içinden alınır. Bu işlem için öncelikle steril bir bandaj ve iğne kullanılır. Kan örneği, steril bir tüp içine toplandıktan sonra, laboratuvarınıza gönderilir.
 • Örnekler hazırlanır: Örnekler, laboratuvarda özel cihazlar kullanılarak işlenir. Örnekler, çeşitli bölümlere ayrılır ve bu bölümlerde farklı testler yapılır.
 • Ölçümler yapılır: Ölçümler, çeşitli cihazlar ve yöntemler kullanılarak yapılır. Örneğin, glukoz ölçümü için glukoz ölçer kullanılır, hemoglobin ölçümü için de hemoglobinmetre kullanılır.
 • Sonuçlar değerlendirilir: Sonuçlar, laboratuvarınız tarafından belirlenen standart değerler ile karşılaştırılarak değerlendirilir. Örneğin, normal glukoz seviyesi 70-100 mg/dL arasındadır ve bu değerler dışında bir sonuç çıktıysa, bu durumdan haberdar edilirsiniz.
 • Sonuçlar rapor edilir: Kan tahlili sonuçları, laboratuvarınız tarafından rapor edilir. Bu rapor, doktorunuza veya diğer sağlık profesyonellerine gönderilerek, ilaç dozajı veya diğer tıbbi tedavilerin tespiti için kullanılır.
Kan Tahlili Yorumlama

Kan tahlili, bir kişinin kan örneği alınarak yapılan bir testtir. Bu testler, bir kişinin fiziksel ve ruhsal sağlık durumunu anlamaya yardımcı olur. Kan tahlili sonuçları, bir kişinin kanındaki maddelerin oranlarını ve miktarlarını gösterir. Bu veriler, doktorların bir hastanın sağlık durumunu belirlemesine yardımcı olur.

Kan tahlili sonuçlarını yorumlama, doktorlar için önemlidir. Doktorlar, kan tahlili sonuçlarını inceleyerek bir hastanın vücutta meydana gelen değişiklikleri anlar ve bu bilgileri kullanarak bir tedavi planı oluşturur. Örneğin, bir kişinin kan tahlilinde düşük hemoglobin seviyesi görülürse, doktorlar bu durumun anemi (kan yokluğu) olabileceğini düşünür ve gerekli tedaviyi uygularlar.

Kan tahlili sonuçlarını yorumlama, doktorların dışında laboratuvar teknisyenleri tarafından da yapılabilir. Bu teknisyenler, kan örneklerini inceler ve test sonuçlarını raporlar. Doktorlar bu raporları inceleyerek bir hastanın sağlık durumunu anlar ve gerekli tedaviyi uygularlar.

Genel olarak, kan tahlili yorumlama, bir kişinin sağlık durumunu anlamaya yardımcı olur ve doktorların bir hasta için gerekli tedaviyi belirlemesine yardımcı olur.

Kan tahlili sonucu ne zaman, kaç günde çıkar?

Kan tahlilinin sonuçları genellikle birkaç gün içinde çıkar. Ancak, bazı testler daha uzun sürebilir ve sonuçları çıkarmak için haftalar hatta aylar gerekebilir. Bu nedenle, doktorunuzdan kan tahlilinin ne zaman çıkacağı hakkında daha fazla bilgi almanız önerilir.

Biyopsi Sonucu, Tiroid, Rahim ve Memede Biyopsi

Biyopsi sonucu, bir biyopsi yöntemi kullanılarak alınan doku örneğinin mikroskop altında incelenmesi sonucu elde edilen raporun adıdır. Bu rapor, dok...

oku..
Aile Hekimliği Tahlil Sonuçları

Aile Hekimliği, toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir hekimlik dalıdır. Bu alanda çalışan hekimler, toplumun tüm yaş gruplarının sağl...

oku..
Öneri, Şikayet ve Yorumlar
Kan Tahlili Hakkında Tüm Bildiklerimiz için Yorum yapın
Yorumunuz, adınız ve profil fotoğrafınız ile tüm ziyaretçilere açık olarak yayınlanacaktır.