Tahlil Sonuçları Yorumlama

Tahlil kelimesinin sağlık alanında kullanım şekli; hastalıkların tanı ve teşhis sürecinde doktorun yaptırılmasını istediği sorgulamalardır. Genellikle kan ve idrar tahlilleri yaptırılmakta ve söz konusu hastalığın ne olduğuna dair önemli veriler elde edilmekle birlikte yaşanan şikayetin kaynağı da tespit edilebilmektedir.

Tahlil sonuçları günümüzde pek çok kurumda yapılmakta ve sonuçları birkaç günlük kısa sürede çıkabilmektedir. İnternet kullanımının da gelişmesi ile birlikte pek çok kişi tahlil sonuçlarını internet üzerinden öğrenmektedir.

Tahlil sonuçlarında elbette ki tıp literatürüne ait tanımlamalar ve kısaltmalar kullanılmaktadır. Ancak tahlil yaptıran insanlar doktora göstermeden önce merak etmekte ve sonuçlarını yorumlamak istemektedir.

Aşağıda tahlil sonuçlarını yorumlama ile ilgili bilgiler vereceğiz ama öncesinde tahlil sonuçlarınızın mutlaka alanında uzman bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.


Kan Tahlili Sonuçları Yorumlama


- Hemogram: Tam kan sayımı demektir.

- RBC (RED BLOOD CELLS): Kırmızı kan hücrelerindeki eritrosit yani alyuvar miktarını gösterir.

- HGB (HEMOGLOBİN ya da HB): Kanda bulunan toplam hemoglobin miktarını göstermektedir.

- WBC (WHİTE BLOOD CELL): Kandaki beyaz kan hücreleri hakkında bilgi sahibi olmaya yarar.

- HTC (HEMATOKRİT: Kanın şekilli elemanlarının, kanın serumuna oranıdır.

- MCH (MEAN CORPUSCULAR VOLUME): Eritrositlerde bulunan hemoglobin miktarını veren bilgilerdir.

- RDW (RED CELL DİSTRUBİTİON WİDTH): Eritrositlerin dağılımı hakkında bilgiler verir.

- MCV (MEAN CORPUSCULAR VOLUME): Kırmızı kan hücrelerinin çapını yani kırmızı kan hücrelerinin biçimi hakkındaki bilgiyi vermektedir.

- MCHC (MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBİN CONCENTRATİON): Bu değer hemoglobin konsantrasyonunu yüzde olarak belirler.

- PLT (PLATELETS): Kanda bulunan trombosit hakkında bilgi verir.

- MPV (MEAN PLATELET VOLUME): Kandaki trombositlerin büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar.

- PDW (PLATELET DİSTRUBİTİON WİDTH): Kandaki trombositlerin dağılımı hakkında bilgi sahibi olmaya yarar.


Diyabet (Şeker) Tahlillerinin Yorumlanması

 

- IVGTT: İntravenöz glukoz tolerans testi

- GDM: Gestasyonel Diyabetes Mellitus DM: Diyabetes Mellitus

- IGT: Bozulmuş Glukoz Toleansı

- HECT: Hiperinsülinemik öglisemik klemp testi

- NGT: Normal glikoz toleransı

- GAD: Glutamik asit dekarboksilaz

- MODY: Otozomal dominant Erişkin tip diabet

- ICA: Adacık antikoru

- IAA: İnsülin otoantikoru

- ITT: İnsülin tolerans testi

- IST: İnsülin supresyon testi

- DAB: Diyabetik anne bebeği

- BMI: Vücut kitle indeksi

- AKŞ: Açlık kan şekeri

Tahlil sonuçları yorumlamak için yukarıdaki bilgilerden yararlana bilir ve sonuçlarınızı daha iyi anlamanızı sağlayabilirsiniz.Tahlil sonuçları, bir hastanın sağlık durumu hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Ancak, bu sonuçların yorumlanması için genellikle bir doktor veya uzman hekimin görüşüne başvurulması gerekmektedir. İşte bazı yaygın tahlil sonuçları ve genel yorumları:

 1. Kan Tahlili:
  • Hemoglobin (Hb): Normal aralıkta olması gereken bir kan proteinidir. Düşük seviyeler kansızlık belirtisi olabilir.
  • Kan Sayımı (CBC): Normal değerler, genel kan sağlığı hakkında bilgi verir. Anormal değerler, enfeksiyon veya başka sağlık sorunlarının işareti olabilir.
  • Kan Şeker (Glukoz): Normal değerler, diyabet riski hakkında bilgi verebilir.
 1. İdrar Tahlili:
  • Protein: Normalde idrarda çok az protein bulunur. Yüksek seviyeler, böbrek hasarı veya enfeksiyon belirtisi olabilir.
  • Ketondan: Normalde idrarda keton bulunmaz. Keton seviyeleri yüksekse, vücut yağ yakıyor olabilir ve diyabet veya açlık gibi durumlarla ilişkili olabilir.
  • Kan: İdrarda kan bulunması, böbrek veya mesane sorunlarına işaret edebilir.
 1. Görüntüleme (Radyolojik):
  • Röntgen: Kemikler, akciğerler veya diğer vücut yapıları hakkında bilgi verir.
  • Ultrasonografi (USG): Organların ve dokuların görüntülenmesini sağlar.
  • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Detaylı anatomik bilgi sağlar ve iç organlardaki sorunları tespit etmeye yardımcı olabilir.

Bu tahlil sonuçlarının yorumlanması ve anlamı, hastanın genel sağlık durumu, semptomları ve tıbbi geçmişi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Bu nedenle, tahlil sonuçlarını değerlendirmek için her zaman bir doktora başvurmak önemlidir.

İdrar Tahlili Sonuçları

Günümüzde en sık uygulanan tahlil türü idrar tahlilidir. İdrar tahlili; gerek yaşanılan şikayetlerin kaynağının araştırılması...

oku..
Tahlil Sonuçlarımı Nasıl Öğrenebilirim?

Modern tıbbın imkanları hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni ve gelişmiş birçok farklı yöntem sunmaktadır. Bu yöntemler; nesnel ve sayısal değerler...

oku..
Öneri, Şikayet ve Yorumlar
Ahmet Aydın
Ahmet Aydın · 1 yıl önce ★★★★★

Ferritin(serum plazma):15g/LKolesterol(serum plazma): 254 mg/dLTrigliserid(serum plazma): 152 mg/dLLDL kolesterol: 173 mg/dLRomatoid faktör:96 IU/mLDemir(serum plazma): 30 G/dLHbA1c: 45 mmol/molGlikoz hemoglobin: 6.3Değerlendirir misiniz lütfen. ----- Ferritin, vücutta depolanan demir miktarını gösterir. Normal aralık 20-200 ng/mL olarak kabul edilir, ancak burada verilen birimler farklıdır. Ferritin seviyesinin çok düşük veya çok yüksek olması, çeşitli sağlık sorunlarına işaret edebilir. Kolesterol seviyeleri, kardiyovasküler hastalıkların belirleyicilerinden biridir. Normal LDL kolesterol seviyeleri 100-129 mg/dL arasındadır ve bu durumda 173 mg/dL yüksek kabul edilir. Yüksek kolesterol seviyeleri, sağlığınız için risk oluşturabilir ve tedavi gerektirebilir. Trigliserid seviyeleri de kardiyovasküler hastalıklar için önemlidir. Normal aralık 150 mg/dL'nin altındadır, bu nedenle bu sonuçlar hafifçe yüksek kabul edilir. Romatoid faktör, romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkları tespit etmek için kullanılır. Normal aralık 0-14 IU/mL olarak kabul edilir, bu nedenle 96 IU/mL yüksek kabul edilir. Demir seviyeleri, kansızlık (anemi) için önemlidir. Normal aralık 60-170 µg/dL olarak kabul edilir, bu nedenle 30 G/dL çok düşük kabul edilir. HbA1c, kan şekeri kontrolünün bir ölçüsüdür. Normal aralık ortalama %4-5 arasındadır, bu nedenle 45 mmol/mol normal kabul edilir. Glikoz hemoglobin, son 2-3 ay içindeki kan şekeri kontrolünü yansıtır. Normal aralık ortalama %4-5 arasındadır, bu nedenle 6.3 hafifçe yüksek kabul edilir. Sonuç olarak, bu veriler sağlık durumunuz hakkında bazı ipuçları sağlar, ancak bir doktor tarafından değerlendirilmesi gereklidir.

F.O
F.O · 1 yıl önce ★★★★★

Sağ sürrenal bezde 32x30 mm boyutlu heterojen dansiteli lezyonda artmış FDG tutulumu (SUVmax:5.98) izlenmiştir. Lezyondaki FDG tutulumu malignite seviyesindedir. Histopatolojik verifikasyon önerilir. Gastroözefageal bileşke lokalizasyonunda artmış FDG tutulumu (SUVmax:3.99) izlenmiştir. Bu bulgu öncelikle enflamatuar proses lehine değerlendirilmiştir. Batında hepatogastrik, çölyak, portokaval bölgelerde milimetrik lenf nodlarında patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir.

Tahlil Sonuçları Yorumlama için Yorum yapın
Yorumunuz, adınız ve profil fotoğrafınız ile tüm ziyaretçilere açık olarak yayınlanacaktır.