Tahlil Sonuçları Yorumlama

Tahlil kelimesinin sağlık alanında kullanım şekli; hastalıkların tanı ve teşhis sürecinde doktorun yaptırılmasını istediği sorgulamalardır. Genellikle kan ve idrar tahlilleri yaptırılmakta ve söz konusu hastalığın ne olduğuna dair önemli veriler elde edilmekle birlikte yaşanan şikayetin kaynağı da tespit edilebilmektedir.

Tahlil sonuçları günümüzde pek çok kurumda yapılmakta ve sonuçları birkaç günlük kısa sürede çıkabilmektedir. İnternet kullanımının da gelişmesi ile birlikte pek çok kişi tahlil sonuçlarını internet üzerinden öğrenmektedir.

Tahlil sonuçlarında elbette ki tıp literatürüne ait tanımlamalar ve kısaltmalar kullanılmaktadır. Ancak tahlil yaptıran insanlar doktora göstermeden önce merak etmekte ve sonuçlarını yorumlamak istemektedir.

Aşağıda tahlil sonuçlarını yorumlama ile ilgili bilgiler vereceğiz ama öncesinde tahlil sonuçlarınızın mutlaka alanında uzman bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Kan Tahlili Sonuçları Yorumlama

- Hemogram: Tam kan sayımı demektir.

- RBC (RED BLOOD CELLS): Kırmızı kan hücrelerindeki eritrosit yani alyuvar miktarını gösterir.

- HGB (HEMOGLOBİN ya da HB): Kanda bulunan toplam hemoglobin miktarını göstermektedir.

- WBC (WHİTE BLOOD CELL): Kandaki beyaz kan hücreleri hakkında bilgi sahibi olmaya yarar.

- HTC (HEMATOKRİT: Kanın şekilli elemanlarının, kanın serumuna oranıdır.

- MCH (MEAN CORPUSCULAR VOLUME): Eritrositlerde bulunan hemoglobin miktarını veren bilgilerdir.

- RDW (RED CELL DİSTRUBİTİON WİDTH): Eritrositlerin dağılımı hakkında bilgiler verir.

- MCV (MEAN CORPUSCULAR VOLUME): Kırmızı kan hücrelerinin çapını yani kırmızı kan hücrelerinin biçimi hakkındaki bilgiyi vermektedir.

- MCHC (MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBİN CONCENTRATİON): Bu değer hemoglobin konsantrasyonunu yüzde olarak belirler.

- PLT (PLATELETS): Kanda bulunan trombosit hakkında bilgi verir.

- MPV (MEAN PLATELET VOLUME): Kandaki trombositlerin büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar.

- PDW (PLATELET DİSTRUBİTİON WİDTH): Kandaki trombositlerin dağılımı hakkında bilgi sahibi olmaya yarar.

Diyabet (Şeker) Tahlillerinin Yorumlanması

 

- IVGTT: İntravenöz glukoz tolerans testi

- GDM: Gestasyonel Diyabetes Mellitus DM: Diyabetes Mellitus

- IGT: Bozulmuş Glukoz Toleansı

- HECT: Hiperinsülinemik öglisemik klemp testi

- NGT: Normal glikoz toleransı

- GAD: Glutamik asit dekarboksilaz

- MODY: Otozomal dominant Erişkin tip diabet

- ICA: Adacık antikoru

- IAA: İnsülin otoantikoru

- ITT: İnsülin tolerans testi

- IST: İnsülin supresyon testi

- DAB: Diyabetik anne bebeği

- BMI: Vücut kitle indeksi

- AKŞ: Açlık kan şekeri

Tahlil sonuçları yorumlamak için yukarıdaki bilgilerden yararlana bilir ve sonuçlarınızı daha iyi anlamanızı sağlayabilirsiniz.

İdrar Tahlili Sonuçları

Günümüzde en sık uygulanan tahlil türü idrar tahlilidir. İdrar tahlili; gerek yaşanılan şikayetlerin kaynağının araştırılması...

oku..
Tahlil Sonuçlarımı Nasıl Öğrenebilirim?

Modern tıbbın imkanları hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni ve gelişmiş birçok farklı yöntem sunmaktadır. Bu yöntemler; nesnel ve sayısal değerler...

oku..
Öneri, Şikayet ve Yorumlar
Tahlil Sonuçları Yorumlama için Yorum yapın
Yorumunuz, adınız ve profil fotoğrafınız ile tüm ziyaretçilere açık olarak yayınlanacaktır.